Sopot

Sopot jest moim najnowszy odkryciem. W 2021 roku badania terenowe i kwerendy pozwoliły na udokumentowanie sześciu lokalizacji z holenderskimi płytkami. Kolejne miejsca są w fazie potwierdzania.
Wszystkie olicowania pochodzą z końca XIX i początku XX w.

Rezydencja Edwarda Herbsta
Dom Ludwiga Heidingsfelda
Rezydencja Wilhelma Jünckego
Willa z początku XX wieku
Willa Karpińskiego
Dom mieszkalny, ul. Chopina
error: Elementy strony są chronione