Myszewko

Dom podcieniowy z 1793 roku wzniesiony przez nieznanego rzemieślnika. Napis fundacyjny „ANNO17[nieczytelny monogram]93BH” umieszczono na belce nadprożowej głównych drzwi wejściowych i w wyłamaniu gzymsu w elewacji głównego podcienia. Podcień jest obecnie zabudowany.

Według Lecha Krzyżanowskiego, jeszcze w 1962 roku w domu podcieniowym w Myszewku znajdowało się półkoliste wejście do czarnej kuchni zdobione holenderskimi flizami [23]. W 1978 roku, podczas wizji lokalnej, potwierdzono istnienie boniowanej dekoracji ściany od strony korytarzyka, z łukowatym wejściem do komina, która niestety pozbawiona była już holenderskich fliz ceramicznych [27]. Stan ten dokumentuje fotografia dołączona do karty ewidencyjnej zabytku. Flizy holenderskie znajdowały się jeszcze w drugiej części budynku, na ścianie, do której przylegał piec kaflowy. Te również nie zachowały się.

fot. B. Grudziecka

Wejście do czarnej kuchni z boniowaną dekoracją ściany. Widoczne miejsca po flizach.

Fot. B. Jesionowski, własność NID Gdańsk. 

 
 
 
error: Elementy strony są chronione