Sceny biblijne

Flizy biblijne są bez wątpienia jednymi z najciekawszych, jakie kiedykolwiek pojawiły się w niderlandzkich manufakturach ceramicznych. Stały się popularnie w XVII wieku i do XIX stulecia były wytwarzane nieustannie w różnych warsztatach i miastach. Przez ponad 200 lat przedstawiono na nich niemal 600 scen ze Starego i Nowego Testamentu. Przywilej malowania takich płytek miał tak zwany pierwszy malarz w warsztacie. [12] Flizy biblijne były bowiem niezwykle bogate w detale, zawierały zarówno elementy pejzażu, postaci ludzkie, jak i zwierzęta, a ponadto – zdobienia w kształcie medalionów, ram i nierzadko rozbudowanych ornamentów narożnikowych. Do przygotowania szablonów z przedstawieniami służyły ryciny autorstwa znamienitych artystów, pochodzące z różnych ilustrowanych wydań Pisma Świętego.

Flizy biblijne były najdroższe w ofercie i w przeciwieństwie do popularnych płytek pasterskich czy pejzażowych, nie trafiały masowo do wnętrz wiejskich domów. Zdobiąc wnętrze, podkreślały raczej status materialny gospodarza, stając się wyjątkową dekoracją, pełniącą przy okazji funkcję dydaktyczną – pomagały utrwalić wiedzę zawartą na kartach Biblii. [9]

Największy zbiór fliz biblijnych na Żuławach znajduje się w Malborku, w umywalni przy refektarzu konwentu – obejmuje on ponad 200 płytek. Poza Malborkiem flizy biblijne znajdowały się jeszcze między innymi w Staryni i w Orłowie. Bardzo ciekawie prezentuje się również odtworzone wnętrze białej kuchni w domu podcieniowym w Żuławkach, gdzie jedną ze ścian zdobi około 150 płytek o tematyce biblijnej, w tym flizy pochodzące z oryginalnego przedwojennego olicowania.

fot. B. Grudziecka (Muzeum Gdańska)

Flizy biblijne zostały bardzo szczegółowo omówione w książce “Bijbeltegels. Bijbelse voorstellingen op Nederlandse wandtegels van de 17de tot de 20ste eeuw”, której autorem jest Jan Pluis. Publikacja jest bogato ilustrowana, a omawiane w niej flizy są ułożone według kolejności przedstawień ze Starego i Nowego Testamentu.

error: Elementy strony są chronione