Bibliografia

 1. Betlejewska C., Nowy Dom Ławy, tzw. Sień Gdańska, „Jantarowe Szlaki” 1994, nr 3.

 2. Gzowski J., Kriegseisen A., Maciakowska Z., Historia domu gdańskiego browarnika przy ul. Rycerskiej 10, [w:] Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, cz. 2, pod red. E. Kizika, Gdańsk–Warszawa 2011.

 3. Kilarska E., Fajanse z Delft, holenderskie, fryzyjskie, fajansowe płytki ścienne [w:] Straty wojenne Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku, tom III, Gdańsk 2007

 4. Klein F., Tegel – ABC, [b.m.] 2009.

 5. Krajewska M., Kaleciński M., Holenderskie flizy fajansowe, [w:] Ratusz Starego Miasta w Gdańsku. Historia. Architektura. Wnętrza., [w:] Ratusz Starego Miasta w Gdańsku, pod red. M. Kalecińskiego i D. Grabowskiego, Gdańsk 2016.

 6. Lemmen van H., De Nederlandse Tegel, Rijswijk 2003.

 7. Lipińska B., Żuławy Wiślane ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu, Gdańsk 2011.

 8. „Marienurg Baujahr” 1899.

 9. Oczko P., Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych, cz. 1: Umywalnia na Zamku Wysokim w Malborku, jej historia i wystrój, Malbork 2018.

 10. Oczko P., Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych, cz. 2: Mody i wnętrza, Malbork 2018.

 11. Oczko P., Pluis J., Gabinet Farfurowy w Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2013.

 12. Pluis J., Bijbeltegels. Bijbelse voorstellingen op Nederlandse wandtegels van de 17de tot de 20ste eeuw, Münster 1994.

 13. Pluis J., De Nederlandse Tegel. Decors en benamingen 1570–1930, Leiden 2013.

 14. Pluis J., Dutch Ship Tiles. Amsterdam – Utrecht – Harlingen – Makkum 1660–1980, Leiden 2018.

 15. Pluis J., Kinderspelen op tegels, Assen 1979.

 16. Pluis J., Nederlandse Tegels 1900–2000, Leiden 2008.

 17. Pluis J., Stupperich R., Mythologische voorstellingen op Nederlandse tegels, Leiden 2011.

 18. Prarat M., Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772–1945 i jej problematyka konserwatorska, Toruń 2012.

 19. Przywoźna-Leśniak K., Farfurki błękitnym pokostem per misteria malowane. Holenderskie płytki ścienne w wystroju rezydencji magnackich na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej (województwo ruskie, wołyńskie i wileńskie), [w:] Stan badań nad dziedzictwem wielokulturowej Rzeczypospolitej, t. 5, pod red. W. Walczaka i K. Łopateckiego, Białystok 2013.

 20. Schmidt B., Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Marienburg, Danzig 1919.

 21. Sienkowska U., O starym mieście Elblągu słów kilka, skarby z wykopalisk na Starym Mieście w Elblągu, „Flizy holenderskie z wizerunkiem żołnierza”, 2012, Internet, http://staremiastoelblag-mah.blogspot.com/2012/08/flizy-holenderskie-z-wizerunkiem.html
  [dostęp: 13.12.2020].

Rękopisy i maszynopisy:

 1. Dokumentacja techniczna zespołu pałacowego w Ostromecku. Koncepcja Programowo-Przestrzenna wykonana przez Studio Architektoniczne Futura, 1998, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy.

 2. Krzyżanowski L., Żuławskie domy podcieniowe. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, t. 1–12, Gdańsk 1962, Narodowy Instytut Dziedzictwa w Gdańsku.

 3. Księga inwentarzowa dawnego Muzeum Regionalnego w Kwidzynie – Heimatmuseum Westpreussen.

 4. Sadurska B., Ostromecko woj. bydgoskie. Zespół Pałacowy, dokumentacja historyczno-architektoniczna opracowana na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy.

 5. Wkładka do karty ewidencyjnej zabytku Dom mieszkalny z ok. 1750 r., Orłowo 63, opracowana przez M. Ruszkowską, Narodowy Instytut Dziedzictwa w Gdańsku. 

 6. Wkładka do karty ewidencyjnej zabytku Dom podcieniowy w Myszewku, opracowana przez B. Jesionowskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa w Gdańsku. 

 7. Wkładka do karty ewidencyjnej zabytku Dom podcieniowy w Orłowie (nie istnieje), opracowana przez M. Ruszkowską, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku.

error: Elementy strony są chronione